ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

16

เครือข่ายกลุ่มพื้นที่การศึกษาที่ 15

ดูข้อมูล
เครือข่ายระดับจังหวัด
4
ดูข้อมูล
หน่าวยงาน สพป.
13
ดูข้อมูล
หน่วยงาน สพม.
3
ดูข้อมูล

370

จำนวนสถานศึกษา

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
134
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
293
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
140
ดูข้อมูล
รร.มัธยม
ดูข้อมูล

86,500

จำนวนนักเรียน :: :: จากปี 2563

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
13,651
:: จากปี 2563
นร.ประถมศึกษา
60,512
:: จากปี 2563
นร.ม.ต้น
12,069
:: จากปี 2563
นร.ม.ปลาย
268
:: จากปี 2563

4,204

จำนวนห้องเรียน :: :: จากปี2563

ดูข้อมูล

ครูและบุคลากร

สนง.
รร.
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ

ดูข้อมูล

0

นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน G-code

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เชียงใหม่ หน่วยงาน
ดูข้อมูล
ลำพูน หน่วยงาน
ดูข้อมูล
ลำปาง หน่วยงาน
ดูข้อมูล
แม่ฮ่องสอน หน่วยงาน
ดูข้อมูล
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Version 2020.07